Szkolenie osób dorosłych to jedna z naszych wiodących specjalizacji i fundament misji Fundacji. Uczestnicy naszych kursów podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, co otwiera przed nimi nowe możliwości na rynku pracy. Poszerzanie horyzontów i zdobywanie nowych umiejętności (udział w tzw. kształceniu ustawicznym) ma ponadto bezpośredni wpływ na poprawę samooceny oraz zadowolenia z życia.

Posiadamy uprawnienia publiczne w zakresie agencji zatrudnienia i szkół dla osób dorosłych. Kursy i szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju; są wśród nich szkolenia współfinansowane ze środków publicznych, m.in. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasze główne specjalizacje to:

• szkolenia językowe realizowane w różnym wymiarze godzin i na różnych poziomach zaawansowania (A1-C2), zakończone uznanymi certyfikatami zewnętrznymi,
• szkolenia informatyczne, w tym szkolenia prowadzące do uzyskania zewnętrznych certyfikatów zgodnych z europejską ramą DIGCOMP, w tym ECCC i Digital Europe.

Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje branża edukacyjna. Wspieramy pracowników oświaty i uczymy, jak uczyć: pracujemy na rzecz nauczycieli, rad pedagogicznych i szkół jako akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli zarejestrowana pod nazwą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edumaster.