Uczestniczymy w realizacji projektów edukacyjnych od samego początku działania programów funduszy unijnych w naszym kraju. Pierwsze wnioski o dofinansowanie w tym zakresie złożyliśmy w 2004 r., tuż po włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej; realizację pierwszych projektów edukacyjnych rozpoczęliśmy już w roku następnym.

Od tego czasu zrealizowaliśmy i aktualnie realizujemy w całym kraju ponad 100 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości od kilkudziesięciu tysięcy do kilkunastu milionów złotych. Wiele z nich prowadzimy w formie partnerstwa, przyjmując zarówno rolę lidera, jak i partnera.

Pieczę nad każdym projektem sprawują członkowie naszego zespołu współpracowników regionalnych. Ci z kolei mają niezawodne oparcie w doświadczonej kadrze pracowników merytorycznych, zajmujących się księgowością, kadrami, zarządzaniem i rozliczaniem projektów. Bogate doświadczenie i rzetelność w codziennej pracy czynią nas wiarygodnym projektodawcą i partnerem we wszystkich przedsięwzięciach, w których uczestniczymy.

Zapoznaj się z informacjami o realizowanych aktualnie projektach: www.centrumidea.eu