Posiadanie certyfikatu językowego lub komputerowego poświadcza opanowanie umiejętności z danej dziedziny, wzmacnia pozycję na rynku pracy i wzbogaca indywidualne CV, a z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy – potwierdza ambicję i gotowość do ciągłego rozwoju przyszłego pracownika.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników naszych projektów w tym zakresie, oferujemy wszystkim osobom zainteresowanym szkoleniami językowymi i komputerowymi możliwość przystąpienia do powszechnie uznawanych egzaminów certyfikujących. Jesteśmy Ośrodkiem egzaminacyjnym dla m.in.:

Certyfikatu językowego – TGLS (The Global Language System)
Certyfikatu w zakresie umiejętności informatycznych – Digital Europe