Projekty edukacyjne Centrum Edukacyjnego IDEA dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ukierunkowane są na rozwój kompetencji kluczowych i indywidualnych zdolności uczestników, a także przygotowania ich do rozpoczęcia kariery zawodowej poprzez naukę cennych na rynku pracy umiejętności: korzystania z nowych technologii, przedsiębiorczości, twórczego myślenia, języków obcych. Cele te realizujemy w prowadzonym przez nas Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz szkoleniach i zajęciach dydaktycznych w całym kraju.

Młodzi uczestnicy projektów biorą udział w następujących zajęciach:

  • szkolenia językowe na wszystkich poziomach, w tym szkolenia wspomagane e-materiałami dostępnymi na platformie Edumaster oraz zakończone zewnętrznymi certyfikatami,
  • szkolenia komputerowe, w tym szkolenia zakończone zewnętrznymi certyfikatami,
  • szkolenia podnoszące umiejętności społeczne i informatyczne, realizowane według innowacyjnych autorskich programów nauczania.

Zajęcia realizowane w ramach kształtowania umiejętności społecznych i informatycznych to m.in.:

  • techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania,
  • Robolaboratorium – robotyka z elementami podstaw programowania,
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno–poznawcze,
  • zajęcia rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość.

Prowadzimy także nadzór nad wieloma projektami edukacyjnymi, które realizujemy samodzielnie lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń z całego kraju.

Informacje na temat aktualnych projektów znajdziesz w serwisie Centrum IDEA.